Препарат от мигрени Excedrin

Препарат от мигрени Excedrin

Реклама препарат от мигрени Excedrin с актрисой Джеки Земан, 1999 год.

"С Excedrin я не пропускаю ни одного момента ни на съемках, ни в жизни"
Мед. бизнес в деталях ►